Ik ben getrouwd met Natasja en we hebben samen drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Ik werk bij Waterschap Vallei en Veluwe als communicatieadviseur en bedrijfsjournalist. Ik ben journalistiek actief, onder meer als hoofdredacteur van magazine De Linker Wang. Spiritualiteit en geloof zijn belangrijk voor mij, met ruimte voor vragen, gevoed door verwondering en met oog voor wat er maatschappelijk en politiek speelt in Nederland en wereldwijd. In mijn vrije tijd doe ik graag aan fietsen, wandelen of ik kijk naar een betere film. We wonen in de Meanderhof, een duurzaam gebouwd wijkje in de Zwolse woonwijk Stadshagen.