CW Opinie               30/11/2018:  Extreemrechtse voet tussen de kerkdeur

CW Opinie 21/09/2018: Een wereld te winnen

Nederlands Dagblad 28/07/2018: Recht en ruimte voor twee buurvolken

dagblad Trouw 27/07/2018: Minister Blok toont geen leiderschap

CW Opinie 29/06/2018: Oorlog: de zonde van het christendom

CW Opinie 20/04/2018: Wat is christelijke politiek?

CW Opinie 09/02/2018: Weiger vijanden te zijn

dagblad Trouw 18/03/2017: Op naar een centrum-groen kabinet

dagblad Trouw 05/01/2017: PKN komt op voor vluchtelingen, dat is geen pro-islamkoers

Nederlands Dagblad 30/12/2016: Stervenshulp_moet de uitzondering blijven

dagblad Trouw 09/10/2015: Pamflet CDA zegt niets - de keuzes tellen

Chr. Weekblad 21/08/2015: Jesse Klaver en de christelijk sociale agenda

Friesch Dagblad       12/02/2015:  Mohammed is geen Jezus. Is dat een ramp?
Chr.Weekblad          11/04/2014:  Radicale update voor christelijk-sociaal denken 
dagblad Trouw         15/10/2013:  Politieke neven groeiden uit elkaar     
Friesch Dagblad       15/10/2013:  Het ware gezicht van CDA en GroenLinks.jpg
De Linker Wang       01/05/2013:  Gooi niet vrijzinnig kind met verzuild badwater weg
opinieblad VolZin     26/10/2012:  Ellebogen_of_compassie
dagblad Trouw        27/07/2012:  Meer saamhorigheid zou kansen GroenLinks vergroten
dagblad Trouw        29/06/2012:  Raad van Kerken gaat in debat met hele maatschappij
dagblad Trouw        18/05/2012:  'Tsjakka Tofik' zet GroenLinks buiten de macht
dagblad Trouw        04/01/2012:  Breng_vakbeweging_samen_onder_een_dak.jpg
de Volkskrant          24/10/2011:  Tijdelijke  regeling  voor  weigerambtenaar.jpg
opinieblad VolZin     14/10/2011:  Wees_origineel,_ga_naar_de_kerk.pdf   
de Volkskrant          25/07/2011:  Bevoordeling_gelovige_is_taaie_seculiere_mythe.jpg
Nederlands Dagblad  30/05/2011:  ChristenUnie  moet  ophouden  kool  en  geit  te  sparen    
dagblad Trouw         13/05/2011:  Flirten  met  God is_prima_maar_niet_in_je_eentje.jpg
Het Goede Leven      01/04/2011:  Tijd_om_kleur_te_bekennen.pdf
Reform. Dagblad       22/12/2010:  Laat_Jolande_Sap_letten_op_positieve_rol_religie.jpg
Friesch Dagblad        10/11/2010:  Islamnota_benadrukt_vooral_identiteit_kerk.pdf
dagblad Trouw         15/10/2010:  Godsdienstvrijheid_is_een_individueel_recht.jpg
dagblad Trouw         24/09/2010:  CDA_was_toch_de_partij_van_de_emancipatie.jpg
dagblad Trouw         18/05/2010:  CDA_bouwt_geen_bruggen_maar_dammen.jpg
dagblad Trouw         23/03/2010:  Halsema  en  het_belang  van  religie.jpg
opinieblad VolZin      10/07/2009:  Stop_de_verrijking.pdf
Chr.Weekblad          27/03/2009:  Samen_strijden_voor_de_schepping.jpg
Friesch Dagblad       24/02/2009:  Referendum_kan_democratie_versterken.jpg
opinieblad VolZin      08/08/2008:  Groeien_in_dienst_aan_de_wereld.pdf
De Linker Wang        01/07/2007:  Autonomie_is_dogma_van_GroenLinks.jpg
dagblad Trouw         01/02/2007:  Keuze_CDA_voor_links.jpg
dagblad Trouw         22/12/2006:  GroenLinks_zet_CDA_te_snel_op_afstand.jpg
GL Magazine            01/09/2006:  Waar_blijft_de_broederschap.jpg
De Helling                01/02/2006:  http://www.dehelling.net/artikel/697/
dagblad Trouw         23/12/2005:  Twee_hoeraatjes_voor_Accra.jpg 
Nederlands Dagblad   22/06/2005:  Burgers_en_politiek_-_heilzaam_samenspelen.jpg
Dagblad Trouw         16/12/2004:  Links_kan_juist_leren_van_conservatisme.jpg
Chr. Weekblad          03/10/2003:  Conservatisme_staat_haaks_op_bijbelse_boodschap.jpg
dagblad Trouw          05/12/2003:  Conservatieven_maken_onmogelijke_spagaat.jpg
de Volkskrant           14/12/1995:  Strijd_evolutie_en_schepping_zinloos.jpg