CW Opinie                29/06/2018:  Iemke Epema: Niets gaat ooit verloren

Friesch Dagblad 22/04/2017: Chris_Beuker: Een rode draad van Fries verzet

De Linker Wang 01/03/2016: John Habets: Stop de ontwaarding van de wereld

De Linker Wang 01/10/2015: Rikkert Zuiderveld: socialisme en christendom

Gaandeweg              01/08/2015:  Wim Hortensius: mijn vleugels kunnen uitslaan

De Linker Wang        01/07/2014:  Karin van den Broeke over spiritualiteit, kerk en politiek

De Linker Wang        01/05/2013:  Crystal Ziel:  Armoede raakt ons allemaal
Chr. Weekblad          19/10/2012:  Maarten en Margreet van der Werf werken aan vrede
De Linker Wang        01/12/2011:  Manuela  Kalsky: Het  denken  in  eenheid  is  voorbij
De Linker Wang        01/10/2011:  Sid  Bachrach:  werk  mee  aan  herstel  schepping
De Linker Wang        01/10/2011:  Anne-Miek Vroom:  zelfredzaamheid, Wajong en PGB
opinieblad VolZin      08/01/2010:  Ingrid_Hutter - Leven_in_een_ghetto.pdf
De Linker Wang        01/10/2009:  Lea_Manders - Partij_voor_Mens_en_Spirit.jpg
Friesch Dagblad        09/07/2009:  Jan_Pronk.jpg
De Linker Wang         01/05/2009:  Frank_Mulder - Time_to_Turn.jpg
Kerkblad Horizon       06/06/2008:  Marloes_Keller - Wereldraad.jpg
De Linker Wang         01/12/2007:  Peter_Pot_-_Kerk_gesprekspartner_GroenLinks.jpg
De Linker Wang         01/03/2007:  Yevgeni_Nozhin - Vredesgeneraal.jpg
Friesch Dagblad        19/08/2006:  Jan_Juffermans - Mondiale_Voetafdruk.jpg
De Linker Wang         01/05/2006:  Jannie_Visscher - SP-wethouder.jpg
Chr. Weekblad          16/09/2005:  Evert_Huisman - Vredesapostel.jpg
De Linker Wang         01/05/2005:  Bas_de_Gaay_Fortman.pdf
Chr. Weekblad          07/06/2002:  Mirjam_Sterk - CDA-kamerlid.jpg
Chr. Weekblad          03/05/2002:  Ab_Harrewijn - GroenLinks-kamerlid.jpg
Chr. Weekblad          17/11/2000:  Willem_van_der_Hoeven - Begaafd.jpg
Chr. Weekblad          14/05/1999:  Hans_Bouma - Dichter.jpg
Chr. Weekblad          26/02/1999:  Wil_Cornelissen - Zwolse_synagoge.jpg
Friesch Dagblad        17/02/1996:  Jechezkel_Landau - Vredesrabbijn.jpg 
Hoogev. Courant       27/07/1992:  Evert_Hartman - Jeugdboekenschrijver.jpg